Przewodnicząca - Pani Kamila Guzal - Pośrednik

Sekretarz - Pani Jolanta Jóźwicka

Skarbnik - Pani Marta Hermanowicz